zondag 4 december 2011

De internationale dag tegen de armoede 2011 voor mij..

Armoede en sociale uitsluiting is en blijft een groot probleem in België. Alle armoede indicatoren staan op rood. De jaarboeken armoede en sociale uitsluiting, het meest recente armoedebarometer rapport 2011 van het platform Decenniumdoelen 2017, de dossiers van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen , de OCMW’s en de rapporten van Vlaamse steden en gemeenten ( VVSG ) vertellen ons dat armoede stijgt. Ook in Leuven gaat het niet goed met de armoede.
Nog steeds ondervinden ruim 1 600 000 mensen in België achterstellingssituaties en sociale uitsluitingen met structurele oorzaken op de levensdomeinen huisvesting en toegang tot nutsvoorzieningen, inkomen en tewerkstelling, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, rechtspraak , enz...


Op 17 oktober is het de internationale dag tegen de armoede en sociale uitsluiting. Naar aanleiding van deze dag organiseren tal van verenigingen waar armen het woord nemen, buurwerkingen, CAW's en OCMW's samen tal van activiteiten over heel België. Ook dit jaar weer.Armoede en sociale uitsluiting is een thema dat me enorm bezig houdt. Armoede en sociale uitsluiting is voor mij een enorm onrecht, een aanslag op de menselijke waardigheid. Een onrecht dat we samen met de mensen in armoede moeten aanpakken , en dit op een emancipatorische , krachtgerichte manier.


Ook binnen mijn studies sociaal agogisch werk aan het HIRL en mijn stage bij de vereniging waar mensen in armoede het woord nemen Leren Ondernemen in Leuven neemt het thema armoede en sociale uitsluiting een belangrijke plaats voor mij in.


Op mijn stageplek Leren Ondernemen ben ik momenteel bezig met een participatief beleidsproject. Via uitgebreide gesprekken met mensen in armoede probeer ik inzicht te krijgen op de buitenkant ( sociale uitsluitingen) en binnenkant ( de belevingswereld ) van de armoedesituatie waarin deze mensen zich bevinden en te bekijken hoe het komt dat ze te maken krijgen met energiearmoede (toegang tot nutsvoorzieningen elektriciteit , gas en water). We gaan samen op zoek naar knelpunten en sociale uitsluitingen met structurele oorzaken. De bedoeling is dat ik een beleidsdossier opstel met beleidsvoorstellen voor verschillende bestuurlijke overheden en maatschappelijke instellingen, met bijzondere aandacht voor de gemeentelijke overheid( gemeentebestuur, OCMW). Deze aanbevelingen ga ik ook aftoetsen bij mensen in armoede.


Vanuit mijn oprechte verontwaardiging over de stijgende armoede en sociale uitsluiting heb ik de afgelopen jaren deelgenomen aan de activiteiten naar aanleiding van de internationale dag tegen de armoede en sociale uitsluiting. Ook dit jaar weer.


De actiedag in Leuven vond plaats op 12 oktober. Het thema van de actiedag in Leuven was : participatie.
Dit jaar werd er gekozen voor een flashmob. In de ochtend was er ook een actie aan het station om de sociale uitsluitingen weer te geven die mensen in armoede ervaren op verschillende levensdomeinen.
Deze acties waren het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Leuvense verenigingen, die sterk werken rond armoedebestrijding: Arktos, Buurtwerk ’t Lampeke, Buurtwerk Casablanca, Leren Ondernemen, inloopteam de Meander, de Wissel, Riso Vlaams-Brabant, CAW-Leuven, de integratiedienst stad Leuven en OCMW Leuven. Dit alles gebeurt met de steun van de stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant.
Samen met mensen in armoede , vaste medewerkers en stagiairs van Leren Ondernemen heb ik enthousiast deelgenomen aan de Leuvense actiedag.


Op zondag 16 oktober vond er een nationale actiedag in Brussel plaats. Het meest recente armoedebarometer rapport 2011 van het platform Decenniumdoelen 2017 en de cijfers van de EU-SILC tonen aan dat in Vlaanderen bijna 10% en over geheel België ongeveer 17% van de kinderen opgroeien in een gezin in armoede.
Het thema van de nationale actiedag was dan ook :stop armoede bij kinderen en jongeren.


Onderdeel van de actiedag was een betoging met verschillende eisen:


1. Laagste inkomens omhoog.


2. Toegang tot kwaliteitsvolle sociale diensten.


3.Toegang tot de arbeidsmarkt.


Op de betoging waren er heel wat mensen aanwezig. Veel mensen in armoede ,vertegenwoordigers van verenigingen waar armen het woord nemen, vertegenwoordigers van de dialoogwerkgroep energie en armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Ook Groen! was aanwezig op de actiedag in Brussel.Samen met Federaal parlementslid Wouter De Vriendt en Bart Dhondt , de nationaal voorzitter van JongGroen! ben ik namens Groen! opgestapt tijdens de betoging tegen armoede en sociale uitsluiting.De dialoogwerkgroep energie en armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en verschillende verenigingen waar armen het woord nemen hebben op vraag van de Vlaamse regering een evaluatie gemaakt van de sociale openbare dienstverplichtingen die genomen zijn na de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen..

Het resultaat is een met getuigenissen onderbouwd beleidsdossier met aanbevelingen.

Op vrijdag 21 oktober 2011 voerden Samenlevingsopbouw en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen waar armen het woord nemen ( waaronder Leren Ondernemen uit Leuven ) actie en vraagde bijkomende sociale maatregelen om energiearmoede tegen te gaan.

Namens Leren Ondernemen heb ik deelgenomen aan de actie om de eisen kracht bij te zetten.

Het waren 2 drukke weken van mobiliseren en actie voeren, maar ik vond het enorm interessant en heb er enorm van genoten dat zoveel mensen op straat kwamen tegen het onrecht armoede en sociale uitsluiting.
De meest recente armoedecijfers vertellen ons dat armoede stijgt. Alle armoede indicatoren staan op rood.
Er is met andere woorden blijvende aandacht nodig voor het versterken van mensen in armoede en te wegen op het beleid. Acties en beleidswerk blijven hard nodig. Daar gaan we voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten