dinsdag 22 september 2015

BDW’s en N-VA’s nationalisme is uitsluitingsnationalisme.

Bart De Wever en N-VA wilt af van conventie van Geneve en grondrechten voor vluchtelingen.

Op 26 augustus 2015 zat Bart De Wever , nationaal voorzitter van de rechts-nationalistische N-VA, in de studio van Terzake, een duidingsprogramma van de VRT. Tijdens het programma haalde Bart De wever(N-VA) zwaar uit naar asielzoekers , het Europees asiel – en migratiebeleid en gaf hij een sneer richting Turkije.

In zijn stigmatiserende retoriek, waar hij asielzoekers en terroristen over dezelfde kam scheerde, zei hij dat België overspoelt wordt door vluchtelingen. Bart De Wever zei dat West-Europa het grootste deel van de (Syrische) vluchtelingen van de huidige vluchtelingencrisis al opvangt. Bart De Wever pleitte voor een ander asiel- en migratiebeleid. Pushbacks van asielzoekers richting Turkije moet volgens Bart De Wever mogelijk worden gemaakt.

‘Turkije is immers kandidaat lidstaat voor de EU, ‘ zei Bart De Wever ( N-VA).

Belangrijk hier om te weten is dat N-VA tegen de toetreding van Turkije tot de EU is. Als we echter naar de cijfers kijken, dan zien wij een ander plaatje. Tussen april 2011 en eind juli van dit jaar (2015) vroegen in totaal 348.540 Syriërs asiel aan in Europa. De meeste onder hen deden dat in Duitsland (98.783) en Zweden (64.685). België kreeg volgens de cijfers van UNHCR sinds april 2011, 6.334 asielaanvragen van Syrische vluchtelingen te verwerken. (Bron cijfers:UNHCR)

Bart De Wever(N-VA) stelt Turkije voor zijn verantwoordelijkheid. Hierbij gaat Bart De Wever totaal voorbij aan het feit dat Turkije maar liefst 1 938 999 Syrische vluchtelingen, waaronder heel wat Koerden, opvangt.

Een paar dagen na de schandalige uitspraken over onder andere pushbacks richting Turkije is de wereld in schok. Op 2 september 2015 spoelt het dode lichaam van de 3-jarige Aylan Kurdi aan op de stranden van Bodrum, Turkije. Aylan en zijn ouders waren op de vlucht voor het geweld in Syrië.

Op 5 september 2015 zei Bart De Wever het volgende : " Oorlogsvluchteling ben je tot je een grens bent overgestoken waar je veilig bent en niet meer voor je leven hoeft te vrezen. Voor een Syriër is dat de Turkse grens.Als die Syriërs, die Irakezen en die Afghanen toch nog de boot willen nemen naar Griekenland, en vandaar uit bij voorkeur via Hongarije naar Duitsland, dan gaat het om economische vluchtelingen. Om mensen die niet alleen een veilig maar ook een beter leven willen. Dat begrijp ik perfect. Maar wees dan eerlijk. En open niet je televisienieuws met de droeve, schuldbewuste melding dat er een kind is gestorven, op de vlucht voor oorlog en geweld. Nee, er is een kind gestorven doordat zijn ouders op zoek waren naar een betere economische toekomst." (http://www.demorgen.be/binnenland/de-wever-die-dode-kleuter-is-niet-onze-schuld-a2446386/ )


Alsof dit nog niet erg genoeg was , deed Bart De Wever er  vandaag (22/09/2015) een serieuze schep bovenop. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in zijn speech tijdens het openingscollege politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent vlijmscherpe uitspraken gedaan over de asielcrisis.
Bart De Wever zei dat de vluchtelingen varen op een economisch kompas..

‘Ze stappen in gammele bootjes, omdat de bommen achter hen vallen. Excuseer?? Dames en heren, dat is gewoon niet waar’ , sneerde Bart De wever tijdens zijn gastcollege.

Ons land is aantrekkelijk voor vluchtelingen wegens de kwaliteit van de opvang, zei De Wever.  ‘Er is de kwaliteit van de opvang, de duidelijke procedure, de grote kans op erkenning. Fedasil heeft een offerte opgesteld voor de privésector, à rato van 60 euro per dag. Bij de vereisten zijn gratis wifi, gratis telefoon, gratis condooms. Dat laatste vond ik wel zeer merkwaardig’, zei  Bart De Wever.
“Ah, mijn grootmoeder zit in een rusthuis. Ze krijgt een factuur van 2.200 euro, ze krijgt 1.200 euro pensioen. Kunt u mij dat verschil ook terugbetalen of moet mijn grootmoeder eerst asiel aanvragen? De publieke opinie dreigt in mijn ogen helemaal af te haken."

Bart De Wever vindt de Conventie van Genève , dat het recht op asiel en een menswaardig leven voor vluchtelingen garandeert , een keurslijf is waar dringend over nagedacht moet worden.
"De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen", aldus Bart De Wever. "Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken."

De nationale voorzitter van de N-VA  pleit ervoor om  een duidelijk onderscheid te maken tussen mensenrechten en burgerrechten.

 "We moeten nadenken over een statuut waarbij je recht per recht opbouwt." Het eerste voorstel daarin is de aanpassing van de kinderbijslag, die pas na vier jaar volledig zou worden uitgekeerd. Daarnaast zou gezinshereniging kunnen worden gekoppeld aan het hebben van een job en een woning. Om het aanzuigeffect van ons land verder te verkleinen, dient ook het verblijfsrecht in de tijd te worden beperkt.” (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.2448439 ) 

Op 09/09/2012 zei Bart de Wever tijdens een debat in De Zevende Dag tegen De Winter (VB) : "veel van uw voorstellen zijn zelfs tegen de Conventie van Genève. En ja, eerlijk gezegd.. daar gaan wij nooit aan meedoen, het spijt me. Het spijt me, daar doen wij nooit aan mee. Dat zijn mensenrechten hé, meneer Dewinter "  ( Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/dezevendedag/2.24146/2.24147/1.1425507 )

Ruim 3 jaar later moeten diezelfde Conventie van Geneve op de schop.

De Schengenzone is volgens Bart De Wever klinisch dood.

 ‘Om ze opnieuw tot leven te wekken, moeten de buitengrenzen dicht. Daar moeten hotspots komen waar de verdeling van de vluchtelingen doorheen Europa wordt georganiseerd’, concludeerde De Wever.

Deze federale regering is eerste regering  dat - onder druk van middenveldorganisaties en Groen- voorziet in opvang voor asielzoekers die nog geen asielprocedure hebben kunnen opstarten. Ook voorziet de regering extra middelen voor LOI's. Deze 2 positieve maatregelen worden serieus zwaar overschaduwd  door retoriek en voorstellen tot beleidsmaatregelen die fundamentele grondrechten onder druk zetten. 

Of hoe Bart De Wever(N-VA) met racistische toogpraat verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Verder stelt hij dat de vluchtelingen profiteurs zijn. Het zijn schokkende racistische uitspraken die hele bevolkingsgroepen stigmatiseren. Of hoe Bart De Wever(N-VA) met racistische toogpraat verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. De beleidsvoorstellen die Bart De Wever en de N-VA voorstellen lijken verdacht veel op punten uit het 70-puntenplan van het Vlaams Belang en haalt een leven voor asielzoekers dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid onderuit.

Het morrelt aan de grondrechten die een menswaardig leven moet garanderen.

We moeten resoluut gaan voor een solidair en humaan beleid dat vertrekt vanuit grondrechten voor asielzoekers en een beleid dat hen een menswaardig leven garandeert. Dit is een beleid dat geloofd in sociale rechtvaardigheid en in de krachten van mensen. 

Het betonneren van de omgekeerde herverdeling.

Armoede, sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid is en blijft een groot probleem. Alle indicatoren staan op rood. De inkomensongelijkheid neemt verder toe. De laatste cijfers van EU-SILC ( European Union –Statistics on Income and Living Conditions) vertellen ons dat in 2013  ongeveer 15,3 % van de bevolking in België moest leven met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Dit betekent dat 1 op 7 of ongeveer 1.656.800 personen in België in armoede leven of een zeer groot risico hebben om in armoede terecht te komen.

Een groeiend aantal mensen ervaren sociale uitsluitingen met structurele oorzaken op de levensdomeinen huisvesting en energie, inkomen en tewerkstelling , onderwijs, gezondheidszorg, enz…

De huidige federale regering (N-VA, Open VLD, CD&V en MR) moest op het moment van de opmaak van het regeerakkoord en de eerste draft van de begroting 11,2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te brengen. Zo'n 72, 1% daarvan wilt Michel 1 doen via besparingen. De sociale zekerheid is de grootste slachtoffer. De nieuwe federale regering wilt tegen 2019 ongeveer 5,2 miljard euro snoeien in de sociale zekerheid. 
 
De vorige federale regering  voerde de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering ( vroegere wachtuitkering ) in, met groeiende inkomensongelijkheid tot gevolg.

Deze nieuwe federale regering (N-VA, Open VLD, CD&V en MR) gaat – te midden van een structureel tekort aan jobs – nog een serieuze stap verder. Deze nieuwe federale regering voert een draconisch besparingsbeleid  door en wilt tegen het einde van deze legislatuur 5 miljard euro wegsnijden uit de sociale zekerheid. Ze schrapt in de inschakelingsuitkeringen door het invoeren van diplomavereisten voor mensen tot 21 jaar en door de leeftijd dat je zo’n uitkering kunt aanvragen te verlagen van 30 naar 25j. Het zullen de maatschappelijk meest kwetsbare mensen zijn die hier het hardste door getroffen wordt. Bovendien zorgt dit voor een verschuiving van het probleem van het sociaal zekerheidssysteem naar het systeem van recht op maatschappelijke integratie , waar het leefloon deel van uitmaakt. M.a.w. een verschuiving richting het OCMW. De laatste cijfers tonen dit ondertussen aan. Volgens de recentste cijfers van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie waren er in april van dit jaar 115.027 Belgen met een leefloon van het OCMW.

Zowel op federaal als Vlaams niveau worden tal van maatregelen genomen die maatschappelijk kwetsbare mensen het hardste treffen, denken we maar aan de maatregelen die de toegang tot voldoende elektriciteit en gas serieus onder druk zet, met groeiende energiearmoede tot gevolg.
De regeringen(federaal en Vlaams) versterken verder de omgekeerde herverdeling , met groeiende armoede, inkomensongelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid tot gevolg.

De N-VA , de grootste partij in zowel de federale als Vlaamse regering, ging naar de verkiezing met onder andere dat de overheidsmiddelen van sociaal beleid moeten terechtkomen bij zij die het echt nodig hebben. Wel, wat dit concreet in de praktijk voor de federale regering betekend is duidelijk: inkomen afpakken van de maatschappelijk kwetsbare mensen en de middenklasse en meer inkomen geven aan de rijken. Of anders gezegd: afpakken van zij die het echt nodig hebben en geven aan zij die het niet nodig hebben.

Het kan en moet anders . We moeten resoluut gaan voor een emancipatorisch, krachtgericht en participatief sociaal beleid dat mensen versterkt en de structurele uitsluitingsmechanismen wegwerkt, grondrechten garandeert in plaats van afbouwt, de binnenkant ( de belevingswereld) van mensen in armoede respecteert en vertrekkende vanuit de krachten, vaardigheden en overlevingsstrategieën van mensen in armoede samen met hen duurzame stappen vooruit zet. Inkomens ( hetzij uit arbeid of een sociale uitkering) boven de Europese armoedegrens en betaalbare, kwaliteitsvolle en energiezuinige huisvesting zijn 2 belangrijke startvoorwaarden.

Conclusie. 

De N-VA beweert een volkspartij te zijn dat een volks nationalisme uitdraagt en aan gemeenschapsvorming doet. Niets is minder waar. De draconische besparingsdrift zet het sociaal weefsel en het sociaal middenveld meer dan ooit onder druk. De N-VA kiest voor een ‘gesloten’ Vlaanderen met leeuwtjes op straatnaamborden, overal Vlaamse vlaggen, marsen op het stadhuis en dat , vertrekkende vanuit een neoliberale logica, de mensen die niet ( direct) mee kunnen uitsluit. Of hoe ‘t Vlaams-nationalisme van de N-VA een kil  uitsluitingsnationalisme is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten